Lidé bez domova získají informační leták

Lidé bez domova získají informační leták
25.11.2014
V těchto dnech probíhají preventivně bezpečnostní akce zaměřené na monitoring lidí bez domova.

Smyslem akcí je zmapování maximálního počtu lokalit, kde se bezdomovci zdržují, a určení počtu osob, které v daných lokalitách přebývají. S příchodem zimních měsíců pak budou mít strážníci městské policie snazší práci s jejich kontrolou.

Většinou se jedná o lokality, které nejsou v majetku obce, strážníci je proto odtud nemohou vykázat. Na místech pak vznikají provizorní obydlí, kde se zdržuje i několik osob, které tvoří značný nepořádek a vznikají tak černé skládky. Někteří bezdomovci si zřizují svá provizorní bydlení v místech, kde jim hrozí nebezpečí úrazu nebo v místech, kde svým jednáním ohrožují majetek nebo zdraví jiných osob.

Příkladem byla tento týden skupinka bezdomovců, kteří rozdělávali otevřený oheň u parovodu v těsné blízkosti výměníkové stanice. V tomto případě přinutili strážníci bezdomovce, aby nepořádek uklidili, a z místa je vykázali. Náměstkyně primátora města Bc. Jana Bohuňková sdělila: „Lidé bez domova nám nejsou lhostejní a s nadcházející zimou je potřeba vytvořit i pro ně takové podmínky, aby se v případě velkých mrazů měli kam ukrýt. Městská policie například již tvoří informační letáky, které bude těmto lidem distribuovat. Pro ty, kteří mají zájem svou situaci řešit, bude mít město připravenou pomocnou ruku. Do budoucna bych chtěla vytvořit na magistrátu pozici sociálního pracovníka, který bude s lidmi bez domova pracovat dlouhodobě a systematicky“.