Lidé v nouzi mají novou jídelnu

Lidé v nouzi mají novou jídelnu
28.5.2008
Od poloviny června budou moci Ústečané v nouzi využívat novou jídelnu a sociální poradnu v Azylovém domu pro bezdomovce na Klíši.

   Kolaudací úspěšně prošla přístavba a stavební úpravy Azylového domu pro bezdomovce ve Štefánikově ulici. Přístavba jednopodlažního zděného objektu s plochou střechou, která bude sloužit jako denní centrum pomoci, má zastavěnou plochu 118,1 m² o celkové výšce 3,9 m. V této přístavbě se budou připravovat i podávat jídla a nápoje. Dále zde vznikly hygienická zařízení, sociální poradna, kancelář, sklad a šatna.

   Rekonstrukcí prošel i stávající objekt azylového domu. Vyměnily se v něm okna, rozvody a tělesa topení, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace včetně vodovodní přípojky. Došlo i k dispoziční úpravě některých pokojů, tím se zvýšila ubytovací kapacita domu o 10 lůžek na 55 lůžek. Provoz v tamní klubovně se prodloužil na celý den. V dubnu zároveň Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem rekonstruovalo i výměníkovou  stanici.

   „Jsem velmi ráda, že se konečně podařilo pěkně a funkčně opravit azylový dům. Kvalita provedených prací je výborná, už se těším na slavnostní otevření, které je naplánováno na 16. června,“ uvedla manažerka Domu Samaritán Vlasta Kopsová.

   “Nikdo nemůže o městu Ústí nad Labem říci, že nemyslí na spoluobčany v těžké sociální situaci. Myslím si, že azylový dům mohou našemu městu závidět i mnohá západoevropská města,” dodal primátor Jan Kubata.

   Celkové náklady stavby, která byla zahájena v září loňského roku a dokončena koncem letošního dubna, dosáhly částky 12,1 mil. Kč. Významnou část z těchto peněz uhradil stát, resp. ministerstvo práce a sociálních věcí, a to 7,42 mil. Kč. Zbylou část doplatilo město ze svého rozpočtu.