Londýnská ulice opravena

Londýnská ulice opravena
11.9.2014
Dne 10. září 2014 byla ukončena velkoplošná oprava komunikace Londýnská v úseku Masarykova – Moskevská.

Oprava byla zahájena 3. 9. 2014 odfrézováním obrusné vrstvy. Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno značné poškození i ložné vrstvy, proto bylo nutno v průběhu stavby přistoupit k úpravě technologie a provést odfrézování i této ložné vrstvy. Z těchto důvodů došlo k prodloužení původně plánovaného termínu dokončení opravy o 3 dny, za což se řidičům omlouváme. S ohledem na zajištění kvality opravy však tato úprava technologie byla nutná.

V současné době probíhá úklid okolí staveniště a drobné dokončovací práce, po vyzrání živice (cca 14 dnů) bude ještě provedena obnova vodorovného dopravního značení.

Všem řidičům a obyvatelům této lokality děkujeme za pochopení a za to, že svým přístupem umožnili bezproblémové provedení opravy.