Lov černé zvěře pokračuje

Lov černé zvěře pokračuje
5.11.2009
Ve vybraných lokalitách pokračují společné lovy černé zvěře. Cílem je snížit počet stavů v blízkosti zastavěných území města.

   V sobotu 7. listopadu se budou honci pohybovat v těchto lokalitách:

   Honitba Diana Ústí nad Labem: okolí Božtěšic, Chuderova, Dobětic, Žežic a Neštěmic

   Honitba Chvojenka: okolí Malého, Lučního a Velkého Chvojna

   Honitba Jedlová Hora: okolí Všebořic a Jedlové hory, včetně golfového hřiště a skládky odpadů

   Žádáme Vás také o vynechání návštěv těchto lokalit v době konání společných lovů (honů), jež přispěje ke zvýšení bezpečnosti a k zajištění redukce početních stavů divokých prasat a ochraně soukromého i obecního majetku.

   O lovech konaných v dalších týdnech budete opět tímto způsobem informováni.