Manželé Francovi oslavili jubileum

Manželé Francovi oslavili jubileum
28.1.2013
Železnou svatbu – 65 let manželství oslavují manželé Květuše a Jaroslav Francovi. K významnému jubileu jim popřála náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Manželé se brali v roce 1948 a celý svůj manželský život prožili v Ústí nad Labem a bydlí stále ve stejném bytě.

„Je to krásná příležitost setkat se s lidmi, kteří dokázali naplnit svůj život láskou, porozuměním a vzájemným pochopením. Oceňuji také to, že manželé Francovi zůstali ve svém životě věrni našemu městu. Upřímně jim blahopřeji,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Francovi letos slaví i další významná jubilea. Paní Květuši je 85 let a panu Jaroslavovi 90 let. S paní náměstkyní strávili čas v srdečném rozhovoru o svých životních zkušenostech. Poté jim náměstkyně primátora předala dárek a pamětní list.