Mapy města v novém kabátě

Mapy města v novém kabátě
29.7.2015
Město Ústí nad Labem nabízí veřejnosti informace i prostřednictvím interaktivních mapových aplikací.

Mapové aplikace jsou k dispozici na MAPY MĚSTA (http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/mapy-mesta-usti-nad-labem.html).

Co všechno mapové aplikace nabízejí?

Chcete předběžně vědět, zda se na pozemku, který chcete koupit, může stavět?
Podívejte se na aplikace Územní plánování či Územní plán Ústí nad Labem.
Chcete vědět, zda nemovitost, kterou chcete koupit, je anebo není v záplavovém území?
Podívejte se na aplikaci Záplavové území.
Chcete vědět, zda veřejný chodník, na kterém je nepořádek, patří městu a pokud ano, kdo ho spravuje?
Podívejte se do aplikace Majetek města.
Hledáte kontakt na školská zařízení pro umístění Vašeho dítěte?
Podívejte se do aplikace Školství.
Zajímáte se o historický vývoj svého okolí?
Podívejte se do aplikace Historické mapy.
Zajímává Vás, v jaké ulici se bude konat velkoobjemový svoz odpadů nebo kam vyhodit elektroodpad?
Aplikaci Odpadové hospodářství připravujeme.

Nově přidanými aplikacemi jsou Památkové péče, Ochrana přírody a krajiny, Školství.

Památková péče: zde naleznete nejen nemovité památky v ústředním seznamu kulturních památek, vedeného Národním památkovým ústavem, ale i drobné neevidované památky a válečné hroby, které nad rámec zákona eviduje pracovník památkové péče magistrátu. V této aplikaci lze rovněž zobrazit památkové chráněné plochy, významné stavební dominanty, historicky významné stavby a architektonické cenné stavby.
Ochrana přírody a krajiny: tato aplikace je rozdělena na několik tematických skupin – na zvláště chráněná území (chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, NATURA), na půdní fond, na lesy, stromy a významné krajinné prvky, na vodní hospodářství, geologii a na honitby.
Školství: tato mapová aplikace občanům nabízí přehled školských zařízení v ORP (obce s rozšířenou působností) Ústí nad Labem a kontaktní údaje na jednotlivá zařízení.

Mapové aplikace připravují pracovníci úseku Geografického informačního systému odboru rozvoje města vlastními silami. Mapy města vyhledává jak odborná tak i laická veřejnost. Nejčastěji užívanou aplikací je aplikace Územního plánu Ústí nad Labem (přes 1000 návštěv za měsíc).