Martina Dlabajová přivezla z Bruselu inspiraci

Martina Dlabajová přivezla z Bruselu inspiraci
23.6.2015
Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v Bruselu právě obhájila zprávu „Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu Evropské unie pro 21. století“.

Martina Dlabajová, před rokem zvolená do Evropského parlamentu na kandidátce hnutí ANO, ji připravila z vlastní iniciativy. O tom, jak přizpůsobit dovednosti a kvalifikaci (zejména, ale nejenom mladých lidí) poptávce a pracovním příležitostem, hovořila Martina Dlabajová na konci minulého týdne i v Ústí nad Labem.

Do krajské metropole ji pozval Martin Mata, náměstek primátora pro finance a evropské fondy. Europoslankyně, sršící energií a nápady, se v kanceláři primátora setkala nejen s vedením města Ústí nad Labem, ale i s Františkem Jochmanem, předsedou představenstva Krajské hospodářské komory. Do diskuse se také zapojili přítomní reprezentanti Krajské rady Unie školských asociací Jana Adamcová s Jiřím Nekudou a ředitel odboru zaměstnanosti Úřadu práce v Ústí nad Labem.

Martina Dlabajová je ale v Evropském parlamentu nejen aktivní členkou Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale i iniciátorkou parlamentní meziskupiny pro kreativní průmysly.

Páteční odpoledne, která strávila v Ústí nad Labem, si proto rodačka ze Zlína vyhradila pro návštěvu Univerzity J. E. Purkyně. S rektorem ústecké univerzity Martinem Balejem a děkanem Fakulty umění a designu Pavlem Mrkusem probrali mimo jiné i možnost orientace mladých umělců na odvětví budoucnosti: průmyslový design.