Masarykova ulice bude částečně uzavřena

Masarykova ulice bude částečně uzavřena
28.4.2011
Ve dnech 7. a 8. 5. 2011 bude prováděna velkoplošná pokládka obrusné vrstvy v ul. Masarykova v úseku MOK „Pražačka“ – ul. Sadová.

  V těchto dnech bude daný úsek ulice Masarykova uzavřen pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel veřejné hromadné dopravy a bude zde také zakázáno parkování. V souvislosti s prováděnými pracemi bude uzavřena i ul. Sadová, ve které budou současně prováděny lokální výspravy vozovky s použitím malé frézy. Objízdné trasy jsou zakresleny v mapě (pod textem).

  Ve dnech 14. a 15. 5. 2011 bude pak prováděna velkoplošná pokládka obrusné vrstvy vozovky v jednosměrné části ul. Podmokelská ve směru od Neštěmic na centrum města. I tyto práce budou prováděny za úplné uzavírky. Objízdná trasa je opět zakreslena v přiložené mapě.

  Za vzniklé dopravní komplikace se řidičům omlouváme a žádáme je o věnování zvýšené pozornosti přechodnému dopravnímu značení.