Memorandum o spolupráci podepsáno

Memorandum o spolupráci podepsáno
6.10.2008
Město Ústí nad Labem podepsalo Memorandum o spolupráci v oblasti kriminality a odstraňování sociálně patologických jevů na území města

Vytvořil se tak prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci zúčastněných stran při vytváření a realizaci komplexních strategií při řešení konkrétních úkolů v oblasti sociálního začleňování, ochrany veřejného zdraví, prevence infekcí a drogových závislostí a provádění společné preventivní činnosti v rámci prevence kriminality. Za město Memorandum podepsal primátor Jan Kubata a tajemník Leoš Nergl se zástupci Policie ČR, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a neziskovou organizací Člověk v tísni. „Nepůjde o všelék, který vše zhojí. Půjde o postupné kroky, které povedou ke zlepšení situace ve městě“ dodal po podpisu Memoranda Jan Kubata.

Zástupci všech organizací se budou prozatím scházet v zasedací místnosti primátora města. Po dostavbě „Akčního centra“ v ústecké části Předlice se přesunou do nových prostor, kde budou sídlit nejen úřady a policisté, ale také hygienici a neziskové organizace.

Spolupráce organizací, které Memorandum podepsaly, bude spočívat ve výměně informací, vzájemných konzultacích či na společném postupu při hledání řešení jednotlivých situací. Řešit se budou problémy v celém městě, nikoliv jen ve vytipovaných lokalitách.