Město bude opět měřit rychlost

Město bude opět měřit rychlost
9.12.2009
Na dvaceti šesti místech na území města Ústí nad Labem začnou strážníci městské policie kontrolovat rychlost jízdy vozidel.

   "Od zítřka spouštíme stacionární radary a od příštího pondělí pak začneme měřit rychlost na území města mobilními radary ve vozidle", uvedl primátor města Jan Kubata s tím, že město vytipovalo 23 rizikových míst, kde by se rychlost měřit měla. „Policie ČR nám schválila 16 míst a doporučila dalších deset, kde nyní můžeme začít měřit. Rozhodnutí Policie ČR plně akceptujeme a s výsledkem jednání jsme spokojeni", dodal Kubata.

  Městští strážníci se na dodržování stanovené rychlosti zaměří především v místech, kde byly radary umístěné v loňském roce, tzn. v blízkosti základních a mateřských škol a také na úsecích, kde často dochází k výskytu rizikových situací v provozu. „Všechna místa, která jsou určena k měření rychlosti, budou zveřejněna také v Městských novinách", doplnil ředitel Městské policie města ústí nad Labem Pavel Bakule.

   Strážníci městské policie měřili rychlost na území města do konce roku 2008. Po té došlo ke změně zákona, kdy byla stanovena povinnost označit úseky dopravní značkou, kde se bude rychlost měřit. „Chvíli trvalo, než zákonodárci schválili přesnou podobu dopravního značení a po té probíhala jednání s Policií ČR o úsecích, kde strážníci budou rychlost měřit", doplnil Bakule.

Místa pro měření rychlosti:
Mobilní radary:

 1. Ul. Železničářská (směr LT) – měření v odstavném pruhu u tenisových kurtů
 2. Ul. Železničářská (směr centrum) – měření v odstavném pruhu u tenisových kurtů
 3. Ul. Litoměřická – Brná Osada – měření v odstavném pruhu před křiž. s ul. U Řeky
 4. Ul. Sebuzínská – Brná (směr LT) – měření rychlosti v odstavném pruhu za poštou
 5. Ul. Sebuzínská – Brná (směr ÚL) – měření rychlosti v odstavném pruhu za poštou
 6. Ul. Vinařská – stání měřícího vozidla v odstavném pruhu
 7. Ul. Pražská – Vaňov – stání měřícího vozidla na parkovišti u restaurace Kotva
 8. Ul. Hrbovická – stání měřícího vozidla v odstavném pruhu před křižovatkou s ul. Mahenova
 9. Ul. Výstupní – stání měřícího vozidla na parkovišti ul. Rabasova
 10. Ul. Stříbrnická – stání měřícího vozidla v zálivu u komunikace
 11. Ul. Neštěmická (směr ul. Žežická) – stání měřícího vozidla v odstavném pruhu za zast. MHD
 12. Ul. Neštěmická (směr centrum ÚL) – stání měřícího vozidla v odstavném pruhu před křižovat. s ul. Žežická

Stacionární radary:

 1. Ul. Klíšská – od křižov. se Špitálským nám. po křižov. s ul. Londýnská
 2. Ul. Masarykova – od křižov. s ul. Štefánikova po Rondel
 3. Ul. Pražská – od křiž. s ul. Čajkovského po křiž. s ul. Střelecká
 4. Ul. M. Hradební

Místa navržená ze strany Policie ČR navržená z rozboru dopravních nehod na území města:

 1. Ul. Opletalova – měření i zastavování vozidel možné v odstavném pruhu
 2. Ul. Havířská – měření odstav. plocha u Hornických domů
 3. Ul. Klíšská – měření na parkovišti U Panského dvora
 4. Ul. Drážďanská – měření v odstavném pruhu
 5. Ul. Masarykova – Všebořice – úsek mezi ul. Dukel. Hrdinů – kpt. Jaroše
 6. Ul. Šrámkova – Dobětice – měření na parkovišti
 7. Ul. Děčínská – Olšinky – měření – odstavný pruh u komunikace
 8. Ul. Karla IV. – měření v odstavném pruhu
 9. Ul. Seifertova – Neštěmice – měření i zastavování vozidel v odstavném pruhu komunikace
 10. Ul. Palachova u ZŠ – měření na odstavných místech proti ZŠ