Město chce požádat o dotace na 6 projektů na zařízení sociálních služeb

Město chce požádat o dotace na 6 projektů na zařízení sociálních služeb
15.2.2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“.

Cílem programu je poskytnout dotace na obnovu a pořízení movitého i nemovitého majetku, doplnění a obměny přístrojového vybavení a podporu pořizování a obnovy sociálních služeb. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí podání žádostí, bude v rámci výše zmíněného programu podána žádost na MPSV na realizaci následujících projektů:

Domov pro seniory Dobětice - Rekonstrukce prádelny:
Cílem projektu je celková rekonstrukce stávajícího provozu prádelny včetně oddělení čisté a nečisté strany prádelny. Součástí úprav je dodání dvou bariérových praček. Zmíněné stavební úpravy jsou zároveň hygienickým požadavkem krajské hygienické stanice. Předpokládané náklady budou činit 2,272 milionu korun.

Domov pro seniory Severní Terasa - Rekonstrukce bytových jednotek:
V rámci projektu by mělo dojít ke stavebním úpravám původní služební bytové jednotky 3+1 na čtyři ubytovací jednotky pro klienty domova, čímž dojde ke zkvalitnění sociálních služeb Domova pro seniory Severní Terasa. Předpokládané náklady na projekt budou činit 1, 269 mil. korun.

Domov pro seniory a azylový dům Orlická - Rekonstrukce bytových jednotek:
Předmětem projektu jsou stavební úpravy šesti bytových jednotek 2+1 v objektech DS Orlická. I tento krok přispěje ke zkvalitnění a zvýšení standardu bydlení klientů. Celkové náklady by měly činit 3,2 mil. korun.

Domov pro seniory Krásné Březno - Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS:
V rámci projektu dojde k rekonstrukci cest v zahradě, aby splňovaly bezbariérovost přístupu. Rekonstrukcí dojde k rozšíření služeb o zahradní terapii. Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 1 milion korun.

Domov pro seniory Velké Březno - Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu:
Tento poslední projekt je zaměřen na pořízení automobilu pro kombinovanou přepravu těžce tělesně postižené osoby na invalidním vozíku. Vůz by měl být přizpůsoben montáži mechanické flexi rampy a měl by být určen pro přepravu maximálně 5 osob včetně řidiče nebo 3 osob a vozíčkáře současně. Předpokládané náklady budou činit 350 tis. Kč + 200 tis. Kč na pořízení flexi rampy.

Finanční spoluúčast žadatele ve všech projektech představuje min. 25 % všech vynaložených způsobilých výdajů projektu. Souhlas musí potvrdit zastupitelstvo.