Město intenzivně pracuje na Generelu dopravy

Město intenzivně pracuje na Generelu dopravy
1.4.2010
Jde o dokument, který je potřebný pro fungování bezproblémové dopravy v Ústí nad Labem.

   V rámci projektu Civitas Archimedes se konala další schůzka, jejímiž tématy byly tentokrát provázanosti Generelu dopravy s Územním plánem, tzn. navržené páteřní komunikace, dále bezpečnost na silnicích a zatížení města hlukem vzhledem k nárůstu dopravy. Nejaktuálnějším tématem bylo parkování jak v centru města, tak v okrajových částech města.

   „Hledáme optimální řešení, jak zvládnout nárůst automobilů parkujících na území města. Nyní je kapacita parkovacích míst maximálně vytížená. Je proto zapotřebí jednat a nalézt varianty, které by vyřešily tuto situaci“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

   V rámci Generelu dopravy se město zaměřuje také na zlepšení městské hromadné dopravy či na vytvoření webového portálu pro cyklisty. „Webové stránky pro cyklisty by měly začít v polovině dubna tohoto roku. Cyklisté zde naleznout videový záznam cyklostezek, turistické cíle a další zajímavosti“, řekl náměstek Jan Řeřicha.

   Na Generelu dopravy město intenzivně pracuje, termín dokončení je naplánován na září 2012.