Město kontrolovalo přípravu na zimní údržbu

Město kontrolovalo přípravu na zimní údržbu
10.11.2011
O připravenosti společnosti ACE CZ na zimní období se v areálu v Krásném Březně přesvědčili náměstci primátora Jan Řeřicha a Helena Kubcová.

V průběhu kontrolní návštěvy si zástupci vedení města prohlédli nejen zimní vozový park, ale také halu se solankou a solí. Zimní údržbu vozovek a chodníků zajišťuje pro město Ústí nad Labem právě společnost AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o. Na průjezdných úsecích silnic je to potom Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Operačním plánem, který schválila Rada města Ústí nad Labem, jsou stanoveny rozsah, způsoby, pořadí důležitosti a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací, dále používané prostředky a technologie zimní údržby. Nedílnou součástí operačního plánu je i organizační schéma řízení zimní údržby a provázanosti s dotčenými orgány a zpětná vazba ke kontrolním orgánům a zástupcům objednatele. K operačnímu plánu zimní údržby je třeba zdůraznit skutečnost, že v této oblasti již několik let nedochází k žádným zásadním změnám.

Také letos jsme se osobně přesvědčili o stavu techniky, která je určena pro zimní údržbu komunikací. Stroje a mechanismy jsou ve výborném stavu, takže věřím, že letošní zimu zvládneme bez problémů“, řekl po prohlídce areálu Jan Řeřicha.
Náměstkyně Helena Kubcová informace doplnila: „Komunikace ve správě Magistrátu města Ústí nad Labem jsou podle důležitosti rozděleny do jednotlivých pořadí. Podle tohoto pořadí jsou potom určeny časové limity pro zmírnění závad ve sjízdnosti.“