Město má digitální mapu

Město má digitální mapu
28.1.2008
Ústí nad Labem má Digitální technickou mapu města. Primátor Jan Kubata ji dnes převzal od ředitele geodetické firmy Martina Hrdličky.

   Digitální technická mapa města Ústí nad Labem, kterou vytvořila během 18 měsíců pražská firma Hrdlička spol. s.r.o., zahrnuje 26 katastrálních území města. Zaměřeno bylo celkem 292 hektarů.

   Digitální technická mapa poslouží jako jednotný mapový podklad pro projektovou činnost. Tím se bude předcházet duplicitnímu zaměřování totožných lokalit pro různé investiční záměry.

   „Mapa především zrychlí přípravu investiční výstavby. Nebude sloužit jen obcím, městům či správcům inženýrských sítí, ale i samotným občanům,“ zhodnotil přínos nové mapy primátor Jan Kubata.

   Zhotovení Digitální technické mapy města Ústí nad Labem si vyžádalo 5,5 mil. Kč. Zaplatilo ji společně město, RWE, SČVK a SVS.


Ředitel pražské geodetické firmy Martin Hrdlička předává primátorovi města
Janu Kubatovi CD s Digitální technickou mapou města Ústí nad Labem.