Město má novou ortofotomapu

Město má novou ortofotomapu
16.6.2010
Město Ústí nad Labem pořídilo novou ortofotomapu pro své správní území. Zveřejní jí koncem června.

   Letecké snímkování zajistila 18. dubna firma Georeal s.r.o. Pro letecké měřičské snímkování byl použit letoun Cessna 402B s kamerou Vercel UtraCam Xp. Rozlišení 1 pixelu mapy je 12,5 cm. Tento mapový podklad můžete prohlížet na webových stránkách města v sekci „Mapy Ústí n. L.“, zde je dále k dispozici územní plán, územně analytické podklady, záplavová území apod. Prohlížení je možné prostřednictvím jednoduchých webových mapových aplikací, které pro Vás připravilo oddělení geografického informačního systému (GIS) Magistrátu města Ústí nad Labem.