Město má pohovorovou místnost pro děti

Město má pohovorovou místnost pro děti
19.12.2012
Pohovorová a kontaktní místnost byla otevřena na Magistrátu města Ústí nad Labem. Bude sloužit pracovníkům sociálního odboru, policie a dalších orgánů k rozhovorům s dětmi.

Slavnostního otevření místnosti se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová a ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Jitka Gjuričová.

Cílem je, aby děti, které se například staly obětí nebo byly svědkem trestných činů, mohly vypovídat v nestresujícím prostředí. Pohovorová místnost proto připomíná dětský pokojíček s hračkami. Ve vedlejší místnosti mohou jednání pomocí speciální techniky sledovat další aktéři. Výhodou je, že se výslech nemusí opakovat znovu například před soudem.

„Jsem rád, že jsme takovou místnost vytvořili i v našem městě. Všem, kteří se na jejím vzniku podíleli, děkuji. Je to významný příspěvek k ohleduplnému řešení sociálních nebo i kriminálních případů, které se týkají dětí,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Projekt pohovorové a kontaktní místnosti byl realizován díky dotaci Ministerstva vnitra na prevenci kriminality a příspěvku z fondu primátora. Na stavebních pracích a úpravách se podílely nejen odborné firmy, ale i pracovníci odboru sociálních věcí.