Město má schválenou integrovanou strategii

Město má schválenou integrovanou strategii
7.3.2016
Zastupitelé města Ústí nad Labem schválili Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace.

Ta je základním podkladem pro realizaci nástroje Integrovaná územní investice (ITI). Následně byla Integrovaná strategie předložena k hodnocení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a řídicím orgánům Operačních programů 2014-2020.

Po zakončení hodnotícího procesu se žadatelé z řad obcí, měst, institucí a organizací budou moci ucházet o podporu na integrované projekty z Operačních programů EU v rámci specifických výzev zacílených na dílčí témata těchto oblastí:

- Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu
- Krajina a životní prostředí
- Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích
- Sociální soudržnost
Více informací o nástroji naleznete na odkazu http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/integrovana-uzemni-investice.html a následně i vlastních webových stránkách věnovaných nástroji ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, včetně informací o plánovaných a připravovaných výzvách.

Kontaktní osobou k této problematice je Mgr. Jiří Starý (jiri.stary@mag-ul.cz, 475 271 674)