Město podpořilo Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice

Město podpořilo Dětskou kliniku Masarykovy nemocnice
3.6.2014
Město Ústí nad Labem odsouhlasilo záměr poskytnutí finančního daru Masarykově nemocnici.

Finanční dar je určen na nákup specializovaného přístroje, který výrazně pomůže při diagnostice a sledování dětí v nemocnici.

Zakoupen bude ultrazvukový přístroj pro jednotku intenzivní péče Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem s maximální cenou 1,3 milionu korun. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem záměr poskytnutí finančního daru jednoznačně schválilo.

„Zdraví občanů města a pomoc při zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou města, proto dlouhodobě a pravidelně spolupracujeme s Masarykovou nemocnicí a podporujme ji. Nemocnice poskytuje zdravotní péči jak Ústečanům, tak také obyvatelům okolních měst a obcí,“ vysvětlil primátor Vít Mandík.

Přístroj je určen zejména pro děti v nejtěžších stavech po narození až do 18 let.

Administraci při výběru přístroje zajistí příjemce daru.

Primátor města Vít Mandík při návštěvě dětských pacientů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.