Město pomáhá bezdomovcům v mrazech

Město pomáhá bezdomovcům v mrazech
6.2.2012
Akční skupina primátora se již podruhé sešla, aby se zabývala pomocí Statutárního města Ústí nad Labem lidem bez přístřeší v období mrazů.

Primátor Vít Mandík svolal další akční skupinu primátora zabývající se situací bezdomovců v období mrazů. První akční skupina primátora k tomuto tématu proběhla v pátek 3.2. Mezi přizvanými účastníky byli okresní ředitel Policie ČR, ředitel Městské policie, předseda Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem a také zástupci nestátních neziskových organizací, a to Oblastní charity, Českého červeného kříže, Dobrovolnického centra a dalších. Primátor byl informován o současné situaci bezdomovců na území města, jejichž počet i lokality pobytu jsou zúčastněnými organizacemi monitorovány. Na základě diskuze byly navrženy postupy řešení současné situace a zapojení města do pomoci lidem bez přístřeší.

Oblastní charita rozšířila své služby na nepřetržitý provoz, navýšila kapacity a poskytuje teplé nápoje a stravu zdarma. Pro toto období byla také znovuzprovozněna pobočka Českého červeného kříže v Thomayerově ulici. Lidé bez přístřeší ji mohou kdykoliv 24 hodin denně navštívit a za pomoci dobrovolníků jim bude poskytnut dočasný azyl včetně zajištění teplé stravy. Domov pro seniory Velké Březno do tohoto zařízení poskytl první dodávku teplé polévky.

Primátor nabídl neziskovým organizacím finanční pomoc k uhrazení potřebného vybavení pro lidi bez přístřeší po celou dobu extrémního mrazivého počasí. Jedná se o nákup podložek, spacích pytlů, surovin pro poskytování teplých nápojů a stravy a nezbytného ošacení a obuvi. Městská policie Ústí nad Labem a Policie ČR bude nadále objíždět dotčené lokality a informovat bezdomovce o tom, jaká pomoc je pro ně připravena, popřípadě jim zajistí transport do prostorů Oblastní charity nebo pobočky Českého červeného kříže v Thomayerově ulici.

Další setkání akční skupiny primátora k řešení situace lidí bez přístřeší proběhne v pátek tento týden.