Město pomůže lidem bez přístřeší

Město pomůže lidem bez přístřeší
25.1.2013
Primátor Vít Mandík svolal akční skupinu, která se aktuálně zabývala situací bezdomovců v období mrazů a možnostmi pomoci těmto lidem.

Setkání se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová pracovníci magistrátu, zástupci státní a městské policie a neziskových organizací.

Navrženy byly postupy řešení současné situace a zapojení města do pomoci lidem bez přístřeší. Primátor potvrdil, že je město připraveno finančně podpořit aktivity neziskových organizací při řešení této problematiky po celou dobu mrazivého počasí.

Opatření budou probíhat od pátečního večera minimálně do pondělí odpoledne. Lidé bez přístřeší mohou 24 hodin denně využít pomoci dobrovolníků, poskytnutí dočasného azylu se zajištěním základní teplé stravy.

Několik volných míst je k dispozici v neziskových organizacích, v azylovém domě Samaritan Charita ve Štefanikově ulici a v krizovém centru Spirála ve Skoroticích. V objektu Apollo v Důlcích budou členové a dobrovolníci Českého červeného kříže vydávat polévku a lidé tu najdou i dočasné přístřeší. Strážníci městské policie již s předstihem monitorují známé lokality, rozváží na stanoviště čaj a polévku a informují bezdomovce o možnostech pomoci.