Město poskytuje další povodňovou pomoc

Město poskytuje další povodňovou pomoc
20.11.2013
Vedení města Ústí nad Labem odsouhlasilo rozdělení povodňové pomoci. Peníze pomohou občanům postiženým červnovou povodní.

„Povodeň vyvolala velkou vlnu solidarity, sešly se nám prostředky od řady dárců. Chceme je rozdělit těm, kteří pomoc nejvíce potřebují,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Společnost Makro Cash&Carry ČR věnovala městu 300 dárkových poukázek v hodnotě 1 000 korun na nákup zboží v prodejně Makro v Ústí nad Labem. Poukázky v hodnotě do 20 000 korun získalo 21 občanů, kteří se po povodních dostali do velmi tíživé finanční a sociální situace.

Mezi dalších dvacet lidí rada města rozdělila prostředky ve výši 200 000 korun, které městu poskytl Ústecký kraj. Dotace byla na pomoc občanům žijícím v bytech poškozených červnovou povodní, kteří s ohledem na jejich sociální situaci byli postiženi nejvíce. Vypracován byl ve spolupráci s úřady městských obvodů seznam příjemců finanční pomoci včetně stanovení jednotlivých částek.

Další formou pomoci občanům je zprostředkování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyhlásilo po červnových povodních dotační titul č. 3 Podpora bydlení – krizový stav – Příspěvek 30 000 korun na opravu bytu. Prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem bylo podáno na ministerstvo celkem 132 žádostí – v celkové výši 3,96 mil. Kč. Rada města schválila přijetí dotace a její rozdělení mezi městské obvody, které peníze poskytnou občanům.

Město Ústí nad Labem již dříve na návrh primátora Víta Mandíka rozhodlo o příspěvku na jeden povodní poškozený byt ve výši 20 000 korun. Celkem bylo vlastníkům bytů vyplaceno do konce října 2 968 000 korun. „Lidé, jejichž byty byly zaplaveny, byli ve složité situaci. Považovali jsme za potřebné zajistit pokud možno jednoduchou formou finanční pomoc lidem, které ničivá povodeň zasáhla,“ uvedl primátor Vít Mandík.