Město přálo univerzitě k 20. výročí existence

Město přálo univerzitě k 20. výročí existence
7.11.2011
Představitelé města v čele s náměstkem Janem Řeřichou se v rámci oslav 20. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně připojili k řadě gratulantů.

Stalo se tak v rámci oficiální oslavy, která se uskutečnila v hotelu Clarion v Ústí nad Labem za přítomnosti rektora Univerzity Reného Wokouna, emeritních rektorů UJEP, starostů městských obvodů a dalších významných hostů. Součástí programu bylo také slavnostní předání stipendií a pamětních medailí členům akademické obce.

Není pochyb o významu vzdělání pro rozvoj celé naší společnosti. V tomto ohledu je funkce univerzity nezastupitelná. Přeji naší univerzitě mnoho úspěchů v dalším období. Město Ústí nad Labem bude vždy univerzitě nablízku a vždy bude její oporou,“ uvedla k události náměstkyně Kubcová.

Za město Ústí nad Labem pronesl krátké slovo statutární náměstek primátora Jan Řeřicha. Řekl mimo jiné:
20 let v životě univerzity představuje mnoho práce. Práce všech, kteří ji pomáhali utvářet. A díky všem těm, kteří zde pracovali a pracují, opustily Vaši univerzitu tisíce vzdělaných lidí, kterým právě jejich vzdělání pomáhá nalézt místo v životě, pomáhá jim v naplnění životních snů. Není to však jen práce radostná, ale také složitá a velmi zodpovědná. Dovolte mi proto, abych Vám všem popřál mnoho sil do další práce, mnoho úspěchů v dalším zvyšování kvality vzdělávání a budování dobrého jména univerzity.“