Město přidalo školám dalších deset milionů

Město přidalo školám dalších deset milionů
9.7.2013
Další úspory z hospodaření města byly věnovány školským zařízením města. Rozhodla o tom rada města.

Vzhledem k úspěšnému hospodaření města Ústí nad Labem v minulém roce byly vytvořeny volné zdroje, které se vedení města rozhodlo použít k mimořádnému finančnímu příspěvku základním školám zřizovaných městem Ústí nad Labem a Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem.

„Podpora vzdělání je pro vedení města nejdůležitější prioritou. Je proto samozřejmé, že když se nám podařilo vytvořit volné zdroje, podpoříme naše základní školy. Budou to dobře vynaložené peníze,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Rada města tak schválila přidělení finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč. Každá základní škola a DDM získají nad rámec rozpočtu půl milionu korun. Prostředky budou použity na opravy a rekonstrukce, například na výměnu oken, opravy sociálních zařízení nebo na hřiště.