Město připravuje elektronický zápis dětí i do základních škol

Město připravuje elektronický zápis dětí i do základních škol
25.9.2014
O přípravách na elektronický zápis dětí i do základních škol rozhodla rada města.

Po úspěšném zavedení elektronické podpory pro zápis dětí do mateřských škol, který probíhal v letošním roce poprvé, schválili radní zahájení přípravné práce na realizaci elektronického zápisu pro základní školy.

Záměrem je, aby tento systém pomáhal ředitelům základních škol nejen se zápisem do 1. tříd, ale aby systém provázel žáka po celou dobu jeho studia. Systém by měl několik úrovní přístupu. Ředitelé škol se prostřednictvím systému mohou dostat k informacím o dítěti do systému vložených. Systém by sloužil při kontrole nástupu do povinné školní docházky, pomohl by i s administrací záškoláctví, se statistickými údaji v rámci migrace dětí po ústeckých školách. V rámci zápisů do ZŠ by byly evidované informace o počtech dětí s odkladem školní docházky a o počtech dětí umístěných do přípravných tříd.