Město prověřuje výskyt azbestu ve školách

Město prověřuje výskyt azbestu ve školách
14.2.2012
Náměstkyně primátora Helena Kubcová se pracovně sešla se zástupci Krajské hygienické stanice. Tématem jednání byl možný výskytu azbestu v ústeckých školských zařízeních.

V rámci pracovní schůzky, které se za Krajskou hygienickou stanici účastnil ředitel MUDr. Josef Trmal Ph.D. a MUDr. Simona Gunarová, byl domluven společný postup, který by měl zaručit důkladné prověření výskytu azbestu v ústeckých mateřských a základních školách. Pracovníci Krajské hygienické stanice budou postupně realizovat jednotlivá monitorovací měření a s jejich výsledky seznámí zástupce města Ústí nad Labem. První měření bude provedeno v ústeckých základních školách na celkem 10 místech a v ústeckých mateřských školách na celkem 6 místech (v každém objektu, který je opláštěn tzv. Boletickými panely). Pokud bude v jednotlivých případech naměřena hladina v úrovni do 1000 vláken na 1m3, nejedná se o zvýšený výskyt azbestu. V rozmezí od 1000 do 1250 vláken na 1m3 se jedná o tzv. výstrahu, a monitorovací měření je znovu opakováno, popřípadě dojde ke stejnému postupu, jako v případě zjištění výsledku nad 1 250 vláken na 1m3. V případě naměřených hodnot nad 1250 vláken na 1m3 budou následně provedena další důkladná měření v celém objektu a dle jejich výsledků budou přijata odpovídající opatření.

Rizika spojená s výskytem azbestu nelze podceňovat. Není však na místě ani vyvolávat přehnané obavy. Nebezpečí vážné zdravotní újmy vzniká v tomto případě až po hodně dlouhé době, lze hovořit o několika desítkách let v prostředí, kde jsou tyto expozice vysoké.