Město rozdělí 200 tisíc korun na projekty v rámci Zdravého města

Město rozdělí 200 tisíc korun na projekty v rámci Zdravého města
29.4.2016
Schválena byla výzva do 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Témata dotačního programu „Projektu Zdravé město a místní Agenda 21“ pro rok 2016 jsou:


a) Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit apod.)


b) Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility,
Dny zdraví apod.)


c) Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (guerilla gardening, úklidové akce,
okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.)


Výzva k předkládání žádostí bude trvat od 19. 5. do 30. 6. 2016. Celkově bude letos rozděleno 200 tisíc Kč, přičemž jeden projekt může být podpořen do maximální výše 20 tis. Kč.


Více informací naleznete na http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/projekt-zdrave-mesto/ .