Město se prezentovalo na veletrhu

Město se prezentovalo na veletrhu
12.10.2009
Ústí nad Labem se společně s Ústeckým krajem a městy Most a Děčín zúčastnilo dvacátého ročníku evropského veletrhu „Expo Real“.

   Jde o jeden z nejprestižnějších evropských realitních veletrhů, který probíhal v areálu Nového výstaviště v Mnichově. Na veletrhu se také prezentovala města Praha a Ostrava. Trojici největších českých měst poprvé od své poslední účasti v roce 2003 doplnilo také Brno, jež se prezentovalo ve společné expozici s Jihomoravským krajem.

   Areál jezera Milada a oblast kolem krásnobřezenského přístavu - Ústecký poloostrov - byly nejatraktivnějšími nabízenými možnostmi k zainvestování. O těchto projektech se můžete dovědět více na webových stránkách http://www.jezeromilada.cz/http://www.krasnebrezno.cz/.

   V doprovodném programu veletrhu komerčních nemovitostí, zaměřenému zejména na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování, letos dominovala dvě témata. Prvním z nich byly různé pohledy na ekonomickou recesi v realitním sektoru a strategie, jak ji překonat. Druhou často diskutovanou problematikou byla udržitelnost rozvoje aneb jak stavět ekonomicky efektivní budovy, které by zároveň při výstavbě i provozu byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a splňovaly přísné ekologické certifikace.

   Zájem o letošní Expo Real ukazuje, že i za současné ekonomické recese ovlivňující celosvětový trh nemovitostí potřebuje realitní sektor odborné fórum, na němž lze aktuální stav globálně analyzovat a sdílet názory na budoucí vývoj.

   Pro české účastníky, jimž letos co do počtu patří 8. místo, zůstává Expo Real nadále i díky blízkosti z České republiky a provenienci potenciálních obchodních partnerů efektivním nástrojem prezentace. Expo Real se uskutečnil na ploše zhruba 64 000 m2 v 6 halách, což odpovídá stavu v roce 2007. Oproti předchozímu ročníku tak zaznamenal úbytek pouze o jednu halu. Celkem se veletrhu zúčastnilo 14.750 vystavovatelů reprezentujících 1580 společností z 34 zemí. Celkový počet návštěvníků (vystavovatelů i účastníků beze stánku) přesáhl 35 000, což je zhruba o 15 % méně než v loňském roce.

   Příští, 13. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 4. do 6. října 2010.

   O veletrhu Expo Real detailně také na http://www.expo-real.de/ (v angličtině)


Vedoucí odd. proinvestorské politiky MmÚ Mgr. Petr Nikolič jedná se zástupcem společnosti TAKENAKA EUROPE Ing. Koljaděnkem


Ředitel PBA International Prague spol. s r. o. Ing. Martin Ďuriš se informoval o aktuálních projektech ve městě