Město se prezentovalo v Chemnitz

Město se prezentovalo v Chemnitz
12.1.2009
Od pátku do neděle se město Ústí nad Labem už po třinácté zúčastnilo Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Reisemarkt Chemnitz 2009.

   Na tomto veletrhu se město prezentovalo na pozvání partnerského města Chemnitz ve společné expozici s dalšími partnerskými městy Chemnitz (francouzské Mulhause a polská Lodž).

   Naši expozici navštívil konzul ČR pan Jan Hitzger, který uvítal možnost zaslání propagačních materiálů o Ústí nad Labem a okolí do Českého centra v Drážďanech.

   Na zájmu návštěvníků se výrazně projevilo otevření dálnice D8, která podstatně zkrátila cestovní vzdálenost mezi našimi městy. Vzrostl zájem o možnosti jednodenních návštěv s konkrétním cílem - zrcadlové bludiště na Větruši, ZOO, hudební festivaly apod. Vítány byly i prospekty konkrétních ubytovacích zařízení, která projevila zájem o prezentaci a poskytla své prospekty. Příjemným oživením našeho stánku byla ochutnávka ústeckého piva Zlatopramen, které pro tento účel poskytla a.s. Drinks Union Ústí nad Labem.

   Na veletrhu se prezentovalo přes 130 vystavovatelů z různých států. Veletrh v průběhu 3 dnů navštívilo téměř 20 tisíc návštěvníků