Město směřuje k minimalizaci počtu heren

Město směřuje k minimalizaci počtu heren
15.12.2014
Radní plánují panelovou diskuzi.

Významným bodem koaliční smlouvy je omezení hazardu včetně minimalizace počtu heren na území města. Právě tato problematika byla radou města dlouze diskutována. I přesto, že referendum o hazardu nedopadlo dle předpokladu iniciátorů a jeho výsledky nejsou pro zastupitelstvo závazné, vedení města tuto problematiku považuje za naprosto zásadní. Radní se proto shodli na tom, že bude začátkem roku 2015 uspořádána panelová diskuze, na kterou bude pozvána veřejnost, zastupitelé, zástupci měst se zkušenostmi s omezením hazardu a dále řada odborníků, kteří se v této problematice velmi dobře orientují.

Poté se budou radní tématem znovu zabývat, aby nalezli to nejlepší možné řešení.