Město Ústí nad Labem připravuje zřízení sítě tzv. „sociálních obchodů“

Město Ústí nad Labem připravuje zřízení sítě tzv. „sociálních obchodů“
24.11.2014
Záměr zřídit síť sociálních obchodů je společný projekt města Ústí nad Labem, Oblastní charity a Potravinové banky.

„Sociální obchod bude veřejné komunitní místo, kde bude distribuována potravinová a jiná materiální pomoc občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi nebo v obtížné životní situaci, způsobené například dlouhodobým onemocněním, úmrtím v rodině či náročným rozpadem rodiny,“ sdělila náměstkyně primátora Bc. Jana Bohuňková.

Sociální obchod je plánován v každé části městského obvodu, aby bylo zajištěno systematické pokrytí všech městských částí. Smyslem bude poskytnutí zejména potravinové pomoci, která bude podléhat jasně stanoveným pravidlům. Součástí sociálních obchodů bude ale i šatník vytvořený z veřejné sbírky ošacení a také základní materiální pomoc rodinám a jednotlivcům v krizových situacích.

„Základní potraviny budou poskytované pravděpodobně formou daru, další materiální pomoc zřejmě za symbolickou úplatu. Vše ještě bude předmětem jednání,“ doplnila náměstkyně Bc. Jana Bohuňková.

Sociální obchody nebudou jen výdejním místem, ale zároveň místem s komunitní klubovnou, kde se bude moci scházet veřejnost. Zřízením sítě sociálních obchodů vzniknou i nová pracovní místa.

„První sociální obchod vznikne v centrálním obvodu, kde chceme využít prostor po bývalé pobočce Červeného kříže. Až „vychytáme všechny mouchy“ a obchod bude sloužit k plné spokojenosti všech, začneme zřizovat další. Pro ten už jsou vytipovány prostory v neštěmickém obvodu,“ dodala Jana Bohuňková.

Město se vytvořením sítě sociálních obchodů stane důstojným partnerem svých občanů, kteří se ocitli v obtížných situacích, a přispěje tak k řešení chudoby a sociálního vyloučení. „Ve městě evidujeme cca 4 650 příjemců dávek v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí). Více než 4 500 osob v sociální krizi využívá služby neziskových organizací, ale lidí, které potřebují pomoc, bude pravděpodobně daleko více,“ vysvětlila náměstkyně Bc. Jana Bohuňková.

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR u potravin darovaných potravinovým bankám bude od prosince 2014 možné stanovit základ daně z přidané hodnoty v minimální hodnotě, která se bude blížit nule nebo bude nulová = pro obchodníky bude výhodnější potraviny darovat než je například vyhodit.

Kontaktní osobou pro realizaci projektu je náměstkyně primátora Bc. Jana Bohuňková: jana.bohunkova@mag-ul.cz.