Město Ústí nad Labem se zapojilo do přípravné fáze projektu „Chytrá města budoucnosti“

Město Ústí nad Labem se zapojilo do přípravné fáze projektu „Chytrá města budoucnosti“
2.6.2015
Pojem Chytré město je definicí ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelného, odolného a konkurenceschopného města.

Hlavním cílem tohoto projektu, které dali radní města zelenou, je výměna informací v oblasti rozvoje moderních měst – součástí projektu budou vzdělávací aktivity jak pro zástupce municipalit, tak pro zástupce místních neziskových organizací a občanských iniciativ, místních podnikatelů, hospodářských komor adalších stakeholderů. V přípravné 6měsíční fázi se bude tvořit integrovaný akční plán rozvoje dané tematické oblasti, které chce město řešit. Předpokládaný finanční objem přípravné fáze projektu připadající na město Ústí nad Labem je maximálně 685 tisíc Kč a předpokládaná minimální spoluúčast města by měla být 102,75 tisíc Kč. Plán bude výstupem první fáze a zároveň podkladem pro žádost o schválení fáze druhé.

K agendě SMART CITY jsou zastupitelé zváni na workshop, kde bude celý koncept představen.