Město Ústí nad Labem uhradí 710 tisíc pro další rozvoj jezera Milada

Město Ústí nad Labem uhradí 710 tisíc pro další rozvoj jezera Milada
1.6.2015
Jezero Milada je od 30. května přístupné veřejnosti, radní podpořili její další možný vývoj.

Radní schválili 710,27 tis. Kč na zajištění zdrojů pro rozvoj jezera Milada, pro který je nutné zajistit výstavbu technické infrastruktury jako je kanalizace nebo přístaviště. V minulosti byla zpracována projektová dokumentace na oba projekty, která je však v současnosti zastaralá. Dopracování této dokumentace pro přístaviště je vyčísleno na 349, 69 tis. Kč a pro centrální kanalizace 360,58 tis. Kč.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, byl dle platného horního zákona pověřen provést sanaci a rekultivaci území bývalého lomu Chabařovice. Výstavba technické infrastruktury však není sanací ani rekultivací ve smyslu zákona, tudíž pro projekty Přístaviště a Centrální kanalizace není Palivový kombinát oprávněným žadatelem.

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada však v současné době nedisponuje dostatečným rozpočtem na provedení potřebných úprav projektové dokumentace, proto se město Ústí nad Labem tohoto úkolu ujalo s ohledem na jasný veřejný zájem města. Právě dobudování kanalizace a jiné infrastruktury zajistí větší komfort právě občanům města Ústí nad Labem.

Tímto významným rozhodnutím rady města je zažehnáno riziko propadnutí alokovaných prostředků z rozpočtu ministerstva určených na odstraňování ekologických škod.

V následné fázi bude město Ústí nad Labem požadovat kompenzaci vynaložených finančních prostředků např. formou nepeněžitého vkladu do nově uskupované právnické entity.

Připojena je fotogalerie ze slavnostního otevření jezera Milada.

 

Jezero Milada slavnostně otevřeno

Jezero brázdil i člun vodní záchranné služby

 

 

Primátor a starostové připraveni k ponoru do jezera

Koupel v jezeře Milada byla osvěžující

Roudníky se proměnily v ráj cyklistů