Město Ústí nad Labem vysazuje nové stromy

Město Ústí nad Labem vysazuje nové stromy
23.4.2010
Město Ústí nad Labem patří mezi nejvíce ozeleněná krajská města naší republiky.

   A to i když odhlédneme od toho, že má neuvěřitelnou výhodu svého zasazení do nádherné krajiny Českého středohoří, kde lesní pozemky přímo vstupují do našeho města, nebo se zastavují na jeho hranicích.

   Avšak i stromy v našem městě mají hranici své životnosti. O naše dřevinami osázené zelené plochy průběžně pečujeme a zajišťujeme probírku stromů tak, aby ty zbývající mohly lépe růst a poskytovat své služby našim obyvatelům po dlouhou budoucí dobu.

   Především u porostů vysázených ve 40. a 50. letech minulého století se počítalo s budoucím provedením výchovné probírky porostů, která však byla v poslední čtvrtině minulého století velice zanedbána. U neprobraných skupin dřevin pak dochází k jejich zvýšené nemocnosti a stromy je pak stejně nutno vykácet ze zdravotních důvodů. Na mnohých stromech se pak projevují důsledky velice špatného ovzduší v našem městě v období od 60. do 90. let.

   Mimo stromů, které je nutné průběžně kácet, využíváme v maximálně možné míře uskutečňování náhradní výsadby za dřeviny pokácené. Město dodržuje dobu platnosti výsadby nových stromů i pětiletou péči o vysazené dřeviny, pokud je uložena. Při úhynu dřevin město také zajišťuje jejich obnovu.

   Největší podíl náhradní výsadby bývá ukládán Městským obvodům a příspěvkovým oraganizacím města za dřeviny vykácené především na podnět občanů a z důvodů přípravy investičních akcí. Dále pak ukládáme výsadbu právnickým osobám připravujícím realizaci svých investičních akcí .

   Provedení výsadby je kontrolováno odborem životního prostředí a to po termínu, kdy měla být výsadba provedena. A také následně v době, kdy končí pětiletá péče o dřeviny.

   „V letošním roce byly již první stromy a keře vysázeny. Do konce roku tak bude provedena náhradní výsadba více než 200 stromů a téměř jednoho tisíce keřů a sice na ústeckých sídlištích nebo např. v areálu Kampusu, Domova pro seniory na Severní Terase nebo Střekovském nábřeží", říká náměstkyně Zuzana Kailová.