Město uzavřelo smlouvu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně

Město uzavřelo smlouvu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně
11.4.2016
Město Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně podepsaly smlouvu, kterou deklarují zájem o spolupráci.

Spolupráce se zaměří zejména na podporu v oblasti vzdělávání včetně forem celoživotního vzdělávání a rekvalifikací. Řešena bude také problematika zaměstnanosti, minorit, životního prostředí, hledání možností regionálního rozvoje města, zvyšování kvality vzdělanosti obyvatel, podpory vědy a výzkumu jakožto nezbytné součásti rozvoje města, jeho věhlasu a integrace do svazku evropských měst.

Smlouva je na dobu neurčitou s tím, že ji mohou obě smluvní strany vypovědět ke dni 31. 12. kalendářního roku.