Město vyhlásilo granty na činoherní umění

Město vyhlásilo granty na činoherní umění
30.1.2014
Zastupitelstvo města v prosinci schválilo v rozpočtu města na rok 2014 v oblasti kultury finanční prostředky na činnosti činohry v Ústí nad Labem ve výši 12.000.000 Kč.

Na základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva a v zájmu transparentního poskytování dotací Rada města vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí neinvestičních dotací - grantů statutárního města Ústí nad Labem pro subjekty, které působí v oblasti umění, především divadla. Tyto granty jsou určeny na úhradu provozních nákladů při tvorbě a prezentaci divadelních činoherních představení v kalendářním roce 2014.

Rada města vycházela ve svém rozhodnutí z dlouholeté tradice ústecké studiové činoherní scény, kterou je třeba dále rozvíjet, ale také z potřeby uspokojit kulturní zájmy obyvatel města o divadelní představení na velké scéně.

Granty mohou být poskytnuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která uspěje ve výběrovém řízení, na její divadelní a uměleckou činnost. Grantové řízení zahrnuje dvě výzvy. Pro studiové formy činoherního divadla je určen grant ve výši 8.000.000 Kč, žádost je nutné odevzdat od 3. 2. 2014 do 20. 2. 2014. Pro činoherní představení na tzv. velké scéně v budově Severočeského divadla je určen grant ve výši 4.000.000 Kč, žádosti se přijímají od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014.

Veškeré formuláře budou od 1. 2. 2014 ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách města Ústí nad Labem, www.usti-nad-labem.cz.