Město vyhlásilo sbírku

Město vyhlásilo sbírku
6.6.2013
9:30 Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo sbírku na pomoc při odstraňování následků po povodni v Ústí nad Labem.

Číslo účtu je 107-5055240207/0100. Finanční prostředky zaslané na uvedené bankovní konto budou použity při likvidaci následků záplav a odstraňování škod po povodni.

Podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. si mohou odečíst od základu daně hodnotu daru:
- zaměstnanci a OSVČ do výše 10% ze základu daně (§ 15, odst. 1)
- právnické osoby do výše 5% ze základu daně (§ 20, odst. 8)

Děkujeme všem společnostem a občanům, kteří se rozhodli pomoci.