Město vyhlásilo sbírku

Město vyhlásilo sbírku
9.6.2013
19:00 Lidé mají již 4 dny možnost přispívat na pomoc při odstraňování následků po povodni v Ústí nad Labem.

Číslo účtu je 107-5055240207/0100, hotově mohou dárci nosit příspěvky na pokladnu Magistrátu města Ústí nad Labem kancelář č. 232

Finanční prostředky budou použity při likvidaci následků záplav a odstraňování škod po povodni.

Podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. si mohou odečíst od základu daně hodnotu daru:
- zaměstnanci a OSVČ do výše 10% ze základu daně (§ 15, odst. 1)
- právnické osoby do výše 5% ze základu daně (§ 20, odst. 8)

Děkujeme všem společnostem a občanům, kteří se rozhodli pomoci.

* Pokud dárci budou pro daňové účely potřebovat od města Ústí nad Labem potvrzení o poskytnutí finančních prostředků na tuto vyhlášenou sbírku, mohou o to požádat na e-mailové adrese eva.hlucha@mag-ul.cz.