Město zahájilo kontroly ubytoven

Město zahájilo kontroly ubytoven
1.10.2015
Vedení města chce zmapovat stav ubytoven, počet a pohyb klientů těchto zařízení.

Systematické kontroly ubytoven za součinnosti Policie ČR, cizinecké policie, městské policie, KHS, HZS, stavebního a sociálního odboru budou pokračovat. Ze zjištění jmenovaných orgánů bude vypracována komplexní zpráva, která by měla být jedním z podkladů pro udělení souhlasu obce s doplatkem na bydlení. Podle současné legislativy však není souhlas obce s doplatkem na bydlení závazné stanovisko pro Úřad práce - orgán rozhodující o přiznání tohoto doplatku.

Proto vedení města v současné době považuje udělování souhlasu s doplatkem jako neúměrné zatěžování města nadbytečnou administrativou oproti legitimnímu očekávání práva obce na samosprávu, a to do doby novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Kontroly budou pokračovat, ať už bude stanovisko obce závazné či nikoliv.

Kontroloři například zjišťovali, zda jsou dodržovány požární předpisy, policisté prováděli kontrolu totožnosti a strážníci městské policie mapovali pořádek v okolí ubytoven, zejména výskyt velkoobjemového odpadu.