Město získalo cenu za kvalitu

Město získalo cenu za kvalitu
13.2.2009
Město Ústí nad Labem získalo „stříbrnou cenu“ Ministerstva vnitra „Organizace dobré veřejné služby“.

   Ve dnech 4. – 6. února 2009 proběhla v Olomouci 5. Národní konference kvality ve veřejné správě, jejíž součástí byl také ceremoniál udělování cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2008. Cenu město obdrželo za zavádění místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadu s veřejností.

   Rezortní cenu za kvalitu ve veřejné správě uděluje Ministerstvo vnitra těm organizacím, které uplatňují moderní metody řízení kvality. Mezi ně patří například metoda nazvaná benchmarking sloužící k porovnávání výkonnosti podobných organizací, zavedení a uplatňování systému řízení a získání certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 nebo metoda místní Agenda 21.

   · místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: http://www.zdravamesta.cz/ma21.

   · mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.