Město získalo další evrospké peníze

Město získalo další evrospké peníze
25.9.2008
Ústí nad Labem získalo dotaci z Evropské unie ve výši 337 milionů korun na rekonstrukci muzea.

   Celkové náklady na rekonstrukci budovy z roku 1876 jsou odhadovány na 365 miliónů korun, avšak přesná cena vyjde teprve z výběrového řízení, jež bude v nejbližší době vyhlášeno. Finanční spoluúčast města se bude pohybovat okolo 30 mil. korun.

   „Jde o velký úspěch celého týmu, který na projektu několik let pracoval. Když k tomu připočítáme nedávné schválení Integrovaného plánu rozvoje města, tak se nám během jednoho měsíce podařilo získat dotace na rozvojové investice v celkovém objemu vyšším než jeden a čtvrt miliardy korun. Dotace na rekonstrukci muzea je v ústeckém prostředí dosud nejvyšší částkou získanou na individuální akci“, říká primátor Ústí nad Labem Jan Kubata.

   Rekonstrukce muzea by mohla začít v prvním čtvrtletí roku 2009. Práce budou probíhat přibližně dva a půl roku. Zástupci muzea odhadují otevření budovy pro veřejnost koncem roku 2011. „Rekonstrukce zahrnuje kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou projde střecha a půdní prostory, kde vznikne nové patro, ve kterém budou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově se také budou řešit depozitní prostory, které umožní moderní uložení sbírek a zajistí rezervu pro další rozvoj muzea na příštích 20 let“, prozradil náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Ve zrekonstruovaném muzeu vzniknou výstavní prostory, přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál. Součástí muzea bude také knihovna se studovnou. Správcem objektu bude Muzeum města Ústí nad Labem, které ho bude užívat v úzké spolupráci s Collegiem Bohemikem o.p.s. Protože v současné době nemá ústecké muzeum výtahy, tak jejich vybudování je jedním ze základních úkolů rekonstrukce. Návštěvníci muzea budou využívat tři výtahy - jeden bude určený pro handicapované občany. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města.

   Město Ústí nad Labem získalo nejprve na rekonstrukci muzea dotaci 65 miliónů korun, která pokrývala jen malou část nákladů. Rozhodlo se ji proto vrátit a usilovat o vyšší částku. „Nyní se ukazuje, že to byl velmi správný krok, protože jsme tím ušetřili z veřejných prostředků stovky miliónů korun“, pokračuje Kubata.

   Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. „Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Jedná se o novorenesanční stavbu, která původně sloužila především školám. Největší slávu zažila tato budova 17. 6. 1901, kdy se v ní konala audience císaře Františka Josefa I.,“ říká vědecký tajemník muzea Václav Houfek.
   Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.