Projekty prevence kriminality byly podpořeny

Projekty prevence kriminality byly podpořeny
16.7.2014
Částku 952 tis. Kč získalo město Ústí nad Labem na tři projekty realizované v rámci Programu prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR.

V rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ČR byly podpořeny tři projekty předložené městem Ústí nad Labem. Jedná se o pokračující úspěšný projekt „Asistent prevence kriminality“, který realizuje Městská policie Ústí nad Labem, projekt byl podřen částkou 806 tis. Kč. Částku 80 tis. Kč získal projekt „V Ústí nad Labem řešíme společně II“, který bude realizovat Dobrovolnické centrum o. s. Projekt „Nadare – nebát se“ bude realizován Oblastní charitou Ústí nad Labem a byl podpořen sumou 66 tis. Kč.

Sociálně vyloučené lokality a problematika sociálně patologických jevů na území města jsou závažnými problémy, kterými se vedení města zabývá. Každoročně se zapojujeme do dotačního programu vyhlašovaného Ministerstvem vnitra. Podpořené projekty na území města probíhaly již v uplynulých letech a měly pozitivními výsledky. Město Ústí nad Labem v rámci programu prevence kriminality podporuje i místní základní a mateřské školy, které se mohly hlásit se svými projekty k získání finanční dotace. Komise prevence kriminality nyní posuzuje přihlášené projekty,“ uvedl primátor města Vít Mandík.

Rada města k získaným finančním prostředkům z MVČR schválila finanční spoluúčast na projekty v celkové výši 120 tis. Kč.