Město získalo ocenění za podporu cykloturistiky

Město získalo ocenění za podporu cykloturistiky
23.8.2010
Splněním podmínek v koncepci a podpoře oblasti cyklodopravy získalo Ústí nad Labem certifikát BYPAD (Bicycle Policy Audit).

   Proces BYPAD auditu byl zahájen ve spolupráci s odborem dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem. Ve spolupráci s pracovníky tohoto odboru byly shromažďovány informace o současném stavu cyklodopravy ve městě a byli osloveni zástupci politické reprezentace města, úředníci zodpovědných orgánů města a zástupci cyklistů k ustanovení pracovního týmu BYPAD.

 

   Současný stav cyklopolitiky byl vyhodnocen na základě samostatného hodnocení dotazníku členy týmu. Výsledky auditu odpovídají o cyklistice ve městě a její podpoře. Cyklisté jsou vnímáni na shodné úrovni jako každá jiná zájmová skupina obyvatel.

 

   „Z provedeného auditu, za který jsme dostali certifikát, je možné přímo odvodit opatření, jejichž realizací dojde ke zlepšení cyklopolitiky v jednotlivých oblastech i jako celku. Vzhledem k nízké úrovni cyklopolitiky ve městě je velký potenciál ke zlepšení, avšak bude potřeba vynaložit velké úsilí i finanční prostředky. Proto je nutné opatření prioritizovat“ uvedl náměstek primátora Bc. Jan Řeřicha.

 

   Některá opatření lze však realizovat bez vysokých osobních a finančních nároků a lze je realizovat v rámci běžného chodu městské správy.