Město zvažuje další právní kroky

Město zvažuje další právní kroky
19.10.2012
Stavební odbor v součinnosti s městskou policií i odborem sociálních věcí pravidelně monitoruje stav situace ve věci poškozeného domu v ulici B. Lounského.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že stavebník nedbá rozhodnutí na nutné zabezpečovací práce vydané stavebním odborem a provádí práce, které jsou v rozporu s tímto rozhodnutím. Stavební odbor proto vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení prací v objektu č. p. 106/5, jež jsou v rozporu s uvedeným rozhodnutím stavebního úřadu.

V domě statik zjistil závažné závady, úřad nařídil majiteli domu nutná opatření. Městská policie několikrát varovala před možným nebezpečím a vyzývala obyvatele objektu k jeho vyklizení, odbor sociálních věcí zajistil pro všechny ubytování. Asistenti prevence kriminality promlouvali s místními o závažnosti problému. Přesto obyvatelé odmítli dům opustit.

Problematikou se i nadále zabývá několik orgánů města. Město zároveň zvažuje další právní kroky vůči majiteli objektu.