Městská policie nabírá strážníky

Městská policie nabírá strážníky
27.2.2015
Město Ústí nad Labem vyhlašuje náborové řízení pro obsazení dvaceti pracovních míst na pozici strážníka městské policie.

Schválením rozpočtu na rok 2015 došlo k posílení kapitoly městské policie. Díky navýšenému rozpočtu může být posílen stávající počet zaměstnanců o dalších dvacet strážníků.

Na posty strážníků bude mezi uchazeči provedeno výběrové řízení, které se bude skládat z pohovoru, fyzické připravenosti a psychologického vyšetření uchazeče.

Přihlášky do náboru budou k vyzvednutí v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, III. patro, č. dv. 329, a to od 2. 3. 2015 každý pracovní den, a to od 8 hod. do 15 hod.

Strážníkem dle zákona může být občan ČR, který je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ukončení náborového řízení bude sděleno prostřednictvím webových stránek města a městské policie.