Městská policie připravila pro ZŠ dopravní soutěž

Městská policie připravila pro ZŠ dopravní soutěž
25.4.2012
Městská policie připravila pro žáky ZŠ v Ústí nad Labem dopravní soutěž, kterou vyvrcholila akce "Duben – měsíc bezpečnosti silničního provozu".

Celkem 66 žáků ze 4. až 8. tříd Základních škol se zúčastnili soutěže, kterou zorganizovala Městská policie na dopravním hřišti v Krásném Březně. Soutěžící měli za úkol prokázat své znalosti o dopravě i orientaci v silničním provozu. Program byl rozdělen do dvou částí, v první části žáci vyplnili písemný test, po kterém následovala praktická zkouška. Městská policie následně vyhodnotila všechny žáky a ty nejlepší ocenila. Této události se zúčastnili primátor města Vít Mandík, náměstkyně primátora Zuzana Kailová, ředitel městské policie Pavel Bakule a Jan Pechout z oddělení BESIP, které je integrální součástí Ministerstva dopravy. Zástupci města se také aktivně zapojili do soutěže a úspěšně absolvovali test z pravidel silničního provozu.

„Oceňuji práci Městské policie s dětmi, které se daří zábavnou formou zvyšovat u žáků úroveň znalostí o chování v dopravním prostředí. Byl jsem zároveň informován o tom, že dopravní hřiště městské police ročně navštíví 6 500 dětí ze základních a mateřských škol. Tato informace je pro mě povzbudivá, neboť je patrné, že i školy a školky dbají o zvýšení povědomí o silničním provozu u dětí,“ poděkoval primátor města Ústí nad Labem Městské polici.