Městské sady jsou uzavřené

Městské sady jsou uzavřené
26.11.2009
Začala totiž revitalizace největšího ústeckého parku, která potrvá rok. Plocha se změnila ve staveniště, které je oplocené.

   V současné době platí zákaz vstupu do parku, protože započaly terénní úpravy a v případě pěkného počasí také kácení stromů. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost nejen svých pracovníků, ale také musí ochránit staveniště před přístupem či vlivem třetích osob. Rekonstrukce probíhá v celém areálu a na terénní úpravy budou navazovat další práce jako je budování komunikací či rekonstrukce stavebních objektů. Lze v jarních měsících projednat se zhotovitelem, zda se dá nějaká část parku poskytnout veřejnosti, aniž by to zasahovalo do bezpečnosti lidí.