Městské sady otevřeny

Městské sady otevřeny
27.10.2010
V Ústí nad Labem dnes byly slavnostně otevřeny zrekonstruované Městské sady.

   Pásku slavnostně přestřihli místostarostové Severní Terasy a Střekova Josef Macík a Václav Křeček a Aleš Dobrovolný ze společnosti Průmstav. Rekonstrukcí, jež trvala necelý rok, prošly chodníky i veřejné záchodky. Na místě křovisek se objevily cesty pro bruslaře a prostor zde naleznou i skateboardisté. „Proměnou prošel také amfiteátr, který budou moci využívat divadelníci nebo muzikanti. Takový velký prostor si určitě zaslouží mnoho laviček. Uklidňujícím dojmem působí jezírko a kruhový prostor s vodotryskem“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Park je rozdělený na několik sektorů. Ve spodní části vznikly již zmíněné cesty pro bruslaře a skateboarding. Jižní část parku s kruhovým prostorem zdobí vodotrysk a letní scéna s dětským hřištěm. Centrem severní části je jezírko doplněné přechodem z kamenů. Kolem jsou vysázeny vodní rostliny sloužící k přečištění vody. Na dvanácti „křižovatkách“ jsou fontány zdobené kovovými uměleckými prvky. „Původně mělo být kašen čtrnáct. Od dvou jsme však upustili, protože by ohrozily kořeny stromů“, pokračuje Kailová.

   Nově byly vybudovány také tři vstupy do parku, a to z křižovatky ulic Palachova a Sadová, v severní části vstup ze Šaldovy ulice přechodem přes potrubí parovodu a vstup z Masarykovy ulice na lávku přes zářez Klíšského potoka. Celým parkem vede vodovod pro napájení kašen, veřejného WC a zavlažovacího systému a jezírka. Samozřejmostí je nové veřejné osvětlení.

   Největší park ve městě se dočkal především nové zeleně. „Křoviny byly plné injekčních stříkaček. To rozhodně nebylo prostředí vhodné pro volné pobíhání dětí“, připomněl náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Park vznikl na místě bývalého výstaviště Hospodářské a průmyslové výstavy v roce 1903. O šestnáct let později zaplatilo město za parkovou úpravu čtyři sta tisíc korun. Současná rekonstrukce vyšla na 82,8 mil. korun, z toho evropská dotace dosáhla téměř 76 miliónů.