Městské služby získaly známku kvality

Městské služby získaly známku kvality
8.10.2008
Certifikát kvality ISO převzal ředitel ústeckých Městských služeb Miroslav Štráchal.

   Završil tak několikaměsíční práci a přípravu na převzetí ocenění kvality, která má mezinárodní platnost. „Jsem rád, že naše příspěvková organizace získala toto ocenění od společnosti CQS, což je člen celosvětové certifikační sítě“ zdůraznil náměstek primátora Jan Řeřicha

   Proces certifikace podstupuje v Evropské unii stále více firem a organizací protože získání certifikátu zjednodušuje navazování spolupráce s obchodními partnery.

   „Samozřejmě si cením tohoto ocenění protože pro nás je to důkaz, že poskytujeme velmi kvalitní služby v oblasti, kterou nám stanovil náš zřizovatel. Zároveň ale vím, že jde o závazek do budoucna protože po roce projde naše společnost dozorovým auditem a my budeme chtít toto ocenění obhájit“dodal ředitel Městských služeb Miroslav Štráchal.