Městu byla k Zanádraží prodloužena doba udržitelnosti

Městu byla k Zanádraží  prodloužena doba udržitelnosti
4.4.2016
Sankce nebyly uděleny, prodloužena byla doba udržitelnosti o 813 dní.

Ke dni 1. 4. 2016 doručil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad městu výsledek veřejnosprávní kontroly, která mimo jiné přezkoumala dodržení podmínek udržitelnosti a funkčnosti projektu v prostoru Zanádraží.

Průběh realizace projektu byl výrazně ovlivněn zatopením prostorů při povodních 2013 a s tím i souvisejícími sanačními pracemi v areálu Zanádraží. Na základě všech poskytnutých informací úřad rozhodl o prodloužení doby udržitelnosti o 813 dní. Udržitelnost projektu tak končí 11. 6. 2019.

Vyčíslena byla pouze vratka za rušení konstrukcí v rámci stavebních úprav, která bude necelých 65 tisíc korun. Tato částka není žádnou sankcí, jedná se o vratku ve vazbě na zásah do investice, kdy u hrubé stavby pořízené z dotace došlo k rušení některých drobných částí (zdivo, izolace, skla atp.) v rámci příprav kójí do provozuschopného stavu.

Jako nápravné opatření Úřad Regionální rady městu uložil povinnost zajištění stálé obsazenosti minimálně 4 vybudovaných kójí. Lhůta pro splnění tohoto opatření byla stanovena do 2 měsíců od ukončení kontroly a dále po celou dobu udržitelnosti.

„Děkujeme za tuto pozitivní zprávu. Jsme rádi, že úřad přihlédl na všechny kroky, které magistrát podnikl pro zdárný průběh realizace projektu. Bohužel se vše nedařilo podle plánu, povodně skutečně výrazně ovlivnily dostavbu a opravy. Nyní máme šanci pokračovat bez sankcí dál a ze Zanádraží udělat příjemné prostory s originálním pohledem na řeku Labe“, uvedla primátorka města Věra Nechybová.