Městu se podařilo získat téměř 9 milionů korun do rozpočtu

Městu se podařilo získat téměř 9 milionů korun do rozpočtu
8.6.2016
Vedení města aktivně vyjednávalo s finančním úřadem o odpočtu DPH. Výsledkem je odpočet DPH 8,7 mil. korun.

Podařilo se najít cestu využitím specifického ustanovení zákona o DPH a dohodnout uplatnění dílčích podnájmů stadionu různým organizacím. Město na základě těchto skutečností podalo dodatečné daňové přiznání a obdrželo tak odpočet DPH ve výši 8,7 mil. Kč.

Celkově odvedené DPH z rekonstrukce Městského (fotbalového) stadionu činilo 29,3 mil. Kč v roce 2013. „Budeme pokračovat v dalších krocích tak, abychom získali pro město co největší částku ze zaplaceného DPH“, říká náměstek Jiří Madar.

„Budeme i nadále jednat, a pokud se nám podaří pronajmout celý stadion, můžeme od roku 2017 uplatňovat odpočet DPH ve výši 2 mil. Kč ročně až do celkové výše 14,5 mil. Kč. V konečné výši bychom obdrželi vratku 23,2 mil. korun,“ uvedla primátorka Věra Nechybová.